stimsondlimi

About stimsondlimi

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי רק בהזמנת העובד, מכיוון שהתשלום עבור הדיור הוא אך ורק במאזן העובד. העלות הממוצעת של דירות יומיות בישראל מעריכה כ- 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה לעידוד עובדים. בנות משאירות מתנות מגברים. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל דירות דיסקרטיות בקריות – צור עבודה הגונה עם רווחים רציניים, והציע ללקוחות מאובטחים להציע שירותים ישירות ברמה הטובה ביותר. גישה זו היא שמספקת את ההזדמנות להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך לנוח לעובדים ולקוחותינו.