salaperderf

About salaperderf

עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים דירות ראויות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי בעומק העובד, מכיוון שעלויות ההסדר נועדו בדיוק להוצאות הילדה. המחיר המשוער של בית יומי בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בונוסים מלקוחות הילדה לוקחים את עצמם באופן אישי. משימת עדיפות של סוכנות הליווי ישראל דירות דיסקרטיות בקריות, רש – להפוך את העובדים לתעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה רצינית, ולספק לגברים עשירים לתת שירותים באופן בלעדי את הנכס הטוב ביותר. שיטה זו היא שמספקת את ההזדמנות לבסס שיתוף פעולה ממושך, שיהיה נוח הן לבנות והן ללקוחותינו.