tuaworkmoben

About tuaworkmoben

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות דירות ראויות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה משפיע רק על הזמנת העובד, מכיוון שעלויות ההשכרה הן אך ורק על הוצאות מודל. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. בונוסים מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. משימת עדיפות של חברת הליווי ישראל נערות ליווי – צור בנות עם עבודה טובה עם רווחים מעולים, ולקוחות מעוניינים הופכים שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. גישה זו היא שנותנת את הכוח להשיג שיתוף פעולה ממושך, שיהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.