fuzhealthsipa

About fuzhealthsipa

מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. מתנות מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. המטרה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל שירותי נערות ליווי – הפוך בנות עבודה הגונה עם רווחים רציניים, ולספק ללקוחות מעוניינים לספק שירותים ישירות לנכס הטוב ביותר. גישה זו היא שנותנת את הכוח לעשות שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאי דיור הגונים. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע על סדר העובד בלבד, מכיוון שתשלום ההשכרה טמון רק במאזן של הילדה. העלות הממוצעת של השכרה יומית של דירה בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.