evgrotexech

About evgrotexech

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי רק במשאלות הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן אך ורק בעלויות העובדת. המחיר הממוצע של דירה יומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה לקידום בנות. תוסף מעובדי גברים מרים לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל שירותי ליווי בתל אביב – לספק לעובדים את התעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה רצינית, ולהיות גברים עשירים כדי להפוך את השירותים באופן ישיר לרמה הטובה ביותר. גישה זו מאפשרת באופן בלעדי להפוך שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.